Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú základné práva a podmienky spolupráce medzi spoločnosťou Totem s.r.o. a jej zákazníkmi.

1) INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.spolocenska-hra.sk je spoločnosť Totem s.r.o. so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice, IČO: 357 83 991, IČ DPH: SK2020256326. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vložka 32036/T.

2) CENA TOVARU

Naša spoločnosť je platcom DPH. Všetky ceny tovaru uvedeného na internete sú vrátane DPH.

3) OBJEDNÁVKA TOVARU

Zákazník si môže objednať tovar jedným z nasledovných spôsobov:

Každá objednávka musí obsahovať údaje o objednávateľovi (meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu doručenia, názov a množstvo objednaného tovaru, spôsob platby a dopravy, e-mailový a telefonický kontakt).

Objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.spolocenska-hra.sk alebo e-mailom je možné zrealizovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Telefonické objednávky je možné realizovať v pondelok až piatok dňoch v čase od 9.00 do 19.00 hod.

4) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Príjem objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.spolocenska-hra.sk potvrdíme zaslaním spätného potvrdzujúceho mailu. Rovnako potvrdzujúci e-mail dostanete aj v prípade zaslania objednávky na info@spolocenska-hra. U niektorých typov objednávok (napr. veľké množstvo…) Vás môžeme telefonicky kontaktovať v súvislosti s potvrdením objednávky.

5) VYBAVENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom čase. V prípade, že máme tovar aktuálne na sklade, Vašu objednávku odošleme najneskôr do 1 pracovného dňa (v prípade, že platíte bankovým prevodom vopred, lehota 1 pracovného dňa sa počíta až odo dňa uhradenia faktúry a pripísania sumy na náš účet). V prípade, že niektorý tovar z Vašej objednávky nemáme momentálne na sklade, budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a dohodneme si spôsob vybavenia Vašej objednávky. Zákazník spolu s tovarom obdrží aj daňový doklad (faktúru). Akákoľvek ďalšia komunikácia po odoslaní objednávky je možná prostredníctvom e-mailu info@spolocenska-hra.sk, prípadne na telefónnom čísle 0915 878 974.

6) ZRUŠENIE (STORNOVANIE) OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete zrušiť do 24 hodín a to výlučne zaslaním e-mailu na info@spolocenska-hra.sk. V tomto prípade je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky, prípadne zoznam a množstvo tovaru, ktoré ste si objednali.

Zo strany našej spoločnosti si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • Tovar je dlhodobo nedostupný
 • Tovar sa prestal vyrábať
 • Zvýšila sa predajná cena tovaru

V prípade, že si zákazník požaduje zaslanie faktúry vopred (bankový prevod vopred) pred dodaním tovaru a túto faktúru neuhradí ani do 7 dní po skončení splatnosti faktúry, bude sa objednávka považovať za automaticky stornovanú. Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zákazníka ešte kontaktovať vo veci úhrady faktúry. Ak však ani po dodatočnej výzve zákazník faktúru neuhradí, prevádzkovateľ internetového obchodu sa môže v takomto prípade domáhať náhrady škody, ktorú mu zákazník spôsobil svojím konaním.

V prípade, že si zákazník objedná tovar a tento si do 15 dní od objednania neprevezme, nezaplatí, resp. nereaguje na e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu zo strany spoločnosti Totem s.r.o., bude jeho objednávka stornovaná. Spoločnosť Totem s.r.o. si zároveň môže od takéhoto zákazníka uplatňovať náhradu škody, ktorá mu s realizáciou objednávky vznikla.

7) PLATBA A PREVZATIE TOVARU

Tovar je možné zaplatiť jedným z naslednových spôsobov:

 • Osobný odber – tovar si môžete osobne vyzdvihnúť v Piešťanoch (po telefonickej alebo mailovej dohode!!!).
 • Bankový prevod vopred (v rámci Slovenskej republiky) – v prípade, že chcete za tovar zaplatiť vopred, počkajte prosím na vystavenú faktúru. Neposielajte nám finančné prostriedky skôr ako nedostanete od nás faktúru e-mailom!!! Splatnosť faktúry je 7 dní. Po vystavení, zaslaní a uhradení faktúry Vám posielame tovar prostredníctvom Slovenskej pošty. Za túto službu účtujeme poštovné vo výške 3,50 Eur.
 • Bankový prevod vopred (do Českej republiky) – v prípade, že chcete za tovar zaplatiť vopred, počkajte prosím na vystavenú faktúru. Neposielajte nám finančné prostriedky skôr ako nedostanete od nás faktúru e-mailom!!! Splatnosť faktúry je 7 dní. Po vystavení, zaslaní a uhradení faktúry Vám posielame tovar prostredníctvom Slovenskej pošty. Za túto službu účtujeme poštovné vo výške 12,00 Eur. Bankové poplatky pri úhrade faktúry pri medzištátnom prevode znáša v plnej miere zákazník.
 • Dobierka (v rámci Slovenskej republiky) – v prípade, že si objednáte tovar na dobierku, posielame ho štandardne prostredníctvom Slovenskej pošty. Za túto služby účtujeme poštovné vo výške 4,50 Eur.
 • Kuriérska služba (v rámci Slovenskej republiky) - kuriérska služba prostredníctvom spoločnosti SPS s.r.o. (kuriér UPS), pričom cena prepravy je účtovaná vo výške 5,50 Eur s DPH. 
 • Kuriérska služba (do Českej republiky) - kuriérska služba prostredníctvom spoločnosti SPS s.r.o. (kuriér UPS), pričom cena prepravy je účtovaná vo výške 9 Eur s DPH

V prípade objednávky tovaru v sume 80 Eur s DPH a vyššej Vám poštovné neúčtujeme. Do sumy 80 Eur s DPH sa započítavajú len položky tovaru, bez akýchkoľvek ďalších poplatkov alebo poštovného. Poskytnutie zľavneného poštovného je umožnené len pre registrovaných zákazníkov zo Slovenskej a Českej republiky. 

8) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je 1 – 21 dní, v prípade že nie je uvedné inak. V prípade, že niektorý tovar nie je momentálne na sklade, budeme zákazníka bezodkladne kontaktovať a dohodneme si osobitné podmienky dodania a ďalší postup vybavenia objednávky.

9) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Na základe Zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení má kupujúci právo na vrátenie tovaru predávajúcemu bez udania dôvodu v termíne do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy.

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na nasledovné tovary:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • knihy, ktoré nesú známky používania (čítania, kopírovania)
 • audiovizuálne nosiče, audionosiče, ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu…, ak bol tento k nemu dodaný)
 • keď to povaha výrobku neumožňuje

Postup vrátenia tovaru

 • informujte nás najskôr telefonicky, prípadne e-mailom a uveďte informácie o objednávke (číslo objednávky, Vaše kontaktné údaje, číslo bankového účtu, na ktorý chcete vrátiť peniaze za tovar).
 • Tovar zašlite ako list alebo balík (nie na dobierku) na našu adresu (viď Kontakt), prípadne ho prineste osobne.
 • Až po doručený a kontrole tovaru Vám pošleme peniaze na účet, najneskôr však v termíne 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Tovar musí byť kompletný, nepoškodený, so všetkými súčasťami a dokumentami v pôvodnom nepoškodenom obale. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe (faktúra, resp. pokladničný doklad).
 • Pri vrátení tovaru vraciame len samotnú cenu tovaru, nie poštovné náklady.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej miere zákazník.

V prípade, že zákazník zaplatil za tovar vopred a následne sa rozhodol objednávku stornovať, zaplatené finančné prostriedky vraciame zákazníkovi späť na základe dobropisu. A to v lehote max. 2 pracovných dní od zaslania písomnej žiadosti (stačí formou e-mailu na info@spolocenska-hra.sk) zo strany zákazníka.

10) REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamácia bude vybavená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípradné vady. V prípade, že kupujúci nájde na tovare vady, je povinný to bezodkladne nahlásiť predávajúcemu (Totem s.r.o.). Za vady vzniknuté pri preprave tovaru nezodpovedáme.

Postup uplatnenia reklamácie

 • informujte nás najskôr telefonicky na čísle 0915 878 974, prípadne e-mailom (info@spolocenska-hra.sk) a uveďte informácie o objednávke (číslo objednávky, Vaše kontaktné údaje).
 • Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu (viď Kontakt), prípadne ho prineste osobne na našu adresu do Trebatíc. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru znáša v plnej miere zákazník.
 • Tovar musí byť kompletný, nepoškodený, so všetkými súčasťami a dokumentami v pôvodnom nepoškodenom obale. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúra, resp. pokladničný doklad).
 • K reklamovanému tovaru priložte aj list, v ktorom uvediete dôvod reklamácie a Vašu adresu a kontaktné údaje.
 • Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
 • O vybavení Vašej reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu, ktorý ste uviedli pri registrácii do nášho internetového obchodu, resp. v liste pri predložení reklamácie.
 • V súvislosti s vybavením Vašej reklamácie Vám bude vystavený reklamačný protokol.

11) ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetky tovary poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Pre prípad neskoršej reklamácie si odložte doklad o kúpe. Bez tohto dokladu si nebude možné v budúcnosti uplatniť reklamáciu.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté

 • Bežným používaním
 • Nesprávným používaním výrobku
 • Nesprávnym skladovaním

12) TOVAR V AKCII, UPLATŇOVANIE ZLIAV

Produkty označené ako "Tovar v akcii" sú všetky produkty, na ktoré sa vzťahuje špeciálna akciová cena. Akciová cena je na produkty poskytovaná maximálne na obdobie 3 mesiacov.

13) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje o zákazníkoch budú spracované výlučne v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. O každom registrovanom zákazníkovi (fyzická osoba) bude prevádzkovateľ internetového obchodu zhromažďovať a spracovávať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresa (ulica a číslo, PSČ, mesto, krajina)
 • e-mail
 • telefonický kontakt

V prípade registrovaného zákazníka (firma) budú okrem vyššie uvedených údajov zhromažďované a uchovávané aj nasledovné údaje:

 • IČO
 • DIČ, resp. IČ DPH
 • názov firmy

Údaje o každom registrovanom zákazníkovi (fyzické osoby aj firmy) nebudú nikde zverejňované ani poskytnuté tretej osobe. Budú použité výlučne pre spracovanie objednávok a pre komunikáciu so zákazníkom, prípadne pre marketingové účely prevádzkovateľa internetového obchodu.

14) POUŽÍVANIE MATERIÁLOV Z WEBSTRÁNKY

© 2013 - 2019 Totem s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Totem s.r.o. zakázané.