Ochrana súkromia

Spoločnosť Totem s.r.o. rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje zákazníkov. Tieto údaje budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne cez náš eshop s tým, že budete nakupovať ako neregistrovaný zákazník.

Prevádzkovateľ eshopu www.spolocenska-hra.sk týmto prehlasuje, že s osbonými údajmi svojich zákzaníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Na základe uvedené zákona plynie prevádzkovateľovi eshopu aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, že pri výbere spôsbou doručenia tovaru prepravnou službou, poskytne prevádzkovateľ eshopu nevyhnuté potrebné údaje externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky (meno a dodacia adresa, prípadne mobilný telefón). 

Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ eshopu súčasne zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti zákazníka (stačí zaslať e-mailom na info@spolocenska-hra.sk), vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu www.spolocneska-hra.sk. 

Spoločnosť Totem s.r.o. si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.